Potex Technologies

Location: 
No. 62, Lane 92, Section 3, Jing-Gou Road
Hsin-Chu City 30091
Taiwan
Contact Info
+00886-3-5397881
Fax: 
+00886-3-5397883
potex.chiu@msa.hinet.net
Countries Served: 
Taiwan